Rengetegszer előfordul, hogy egy új online vállalkozás vezetője megzavarodik, szétszórt lesz, stratégiáját és végrehajtását tekintve is irányt veszít, hiszen egyidőben túl sokfelé próbál mozdulni. Az összpontosításnak, összetartásnak és összehangoltságnak (amit most összefoglalóan és az egyszerűség kedvéért nevezzünk fókusznak) hiánya az üzlet mozdíthatatlanságához, végső soron kudarcához vezet.

Miért fontos a fókusz?

Az emberek az élet szinte minden területén, legalább fogalmi szinten tisztában vannak az összpontosítás fontosságával. Lépten-nyomon felhívják egymás figyelmét rá, mennyire lényeges, hogy koncentráljunk, döntéseink és lépéseink egy összehangolt irányba mutassanak. Ennek ellenére sokan épp a munkájukban feledkeznek el minderről. Ez viszont legtöbbször az erőforrások szétszóródását eredményezi, így az idő, energia és pénz nem hatékonyan kerül felhasználásra, a különböző stratégiákhoz és marketingcsatornához rendelt feladatok teljesülése elégtelen lesz. Ez egy e-kereskedelemmel foglalkozó új vállalkozás esetében megengedhetetlen pazarlás: frusztrációt, időhiányt és a fejlődés elmaradását eredményezi.

Általános stratégia

Az általános stratégia a vállalkozás átfogó képéből, legfőbb irányából, valamint meghatározott céljából áll össze. Olyan valamiről van tehát szó, ami nem változik meg évente többször, csak komoly piaci váltás és átpozícionálás esetén. Az általános stratégián belül elsősorban két fő összetevőt kell figyelembe venni.

Egyedi értékajánlat

Az online fogyasztó számára általában több tucat, néha több száz lehetőség áll rendelkezésre, hogy mást válasszon helyettünk. El kell neki magyarázni, hogy mindezen lehetőségek ellenére mégis miért jobb neki, ha inkább tőlünk vásárol, nem pedig másoktól.

A termék és a piac kapcsolódása

A product-market fit a vállalkozás kezdeti szakaszában a legfontosabb dolog, amire fókuszálni kell, ez az egyetlen tényező eldöntheti, hogy a webshop a mennybe megy, vagy már az első évben lehúzhatja a képzeletbeli rolót. Maga a fogalom leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a jó piacon vagyunk jelen egy olyan életképes termékkel, amely ott szükségletet képes kielégíteni vagy problémát tud megoldani.

Kampányok és iniciatívák

Promócióink és innovatív piaci kezdeményezéseink támogatják átfogó stratégiánkat és céljainkat. A fókusz hiánya ebben az esetben a pénz és az idő nem hatékony felhasználását jelenti, amely erőforrások szétforgácsolódnak a különböző marketingcsatornák között.

Fókuszban egyetlen marketingcsatorna

A legtöbb próbálkozás ott fullad kudarcba, hogy valójában egyetlen marketingcsatornája számára sem adja meg a lehetőséget, hiszen a fókuszálatlanság révén nem biztosít neki elég pénz, idő és energia jellegű erőforrást. Legyen szó keresőoptimalizálásról, tartalommarketingről vagy közösségimédia-hirdetési kampányról, mindnek idő, pénz és odafigyelés szükséges ahhoz, hogy eredményeket tudjon felmutatni.

Kezdetben feltétlenül szükséges priorizálni a csatornák között, és akár önkényes módon (de természetesen a product-market fit relevanciája mellett) kiválasztani azt, amelyikre az erőforrásokat fókuszálni fogja a vállalkozás. Ha pedig egy csatorna nem sikeres, akkor sem szabad túl hamar feladni, mert ebben az esetben kárba vész a befektetés.

Fókuszáljunk egy adott mérési mutatóra

Hogyan mérhető egy vállalkozás? Ha kezdetben túl sok mutatót veszünk figyelembe, összezavarodunk, nem tudunk dönteni az irányokról, vagyis elveszítjük a fókuszt. Válasszunk egyszerre egyetlen mutatót, amelyre összpontosítunk. Ez nem jelenti, hogy időnként nem lehet ezt megváltoztatni, mindössze azt, hogy ha egy adott mutatón dolgozunk, kijelölhetünk egy végső és folyamatosan fennálló célt, amelynek irányába haladni és fejlődni fogunk.

Taktika

Napi és heti szinten olyan taktikák és tevékenységek kell álljanak a fókuszban, amik összhangban vannak nemcsak a kampányok teljesítésével és az iniciatívák elérésével, de az általános stratégiával is.

A Pareto-elv (80/20 szabály)

Az élet megannyi területén alkalmazható szabály alapvetése, hogy a cselekvések és inputok 20 százaléka felelős a kívánt eredmény 80 százalékának megteremtéséért. Egyszerűnek hangzik, van azonban egy komoly nehézsége: hogyan azonosítsuk, majd fókuszáljunk arra a bizonyos 20 százalékra, ami a 80 százalékot megteremti, és hogyan ne essünk abba a csapdába, hogy ezek a számok megforduljanak, és munkánk 80 százaléka csak sikerünk 20 százalékára legyen elegendő. A bűvös 20 százalék mindenképpen annak a célnak az elérésére fordítandó, amit az egyetlen mutató használatával kijelöltünk.

A prioritási mátrix

Másik ismert és népszerű módja a feladatok megosztásának és rangsorolásának a prioritások mátrixa. A mátrix négy kvadránsába minden részfeladat elhelyezhető, így megkönnyíti döntéseinket: fontos és sürgős, fontos és nem sürgős, nem fontos és sürgős, nem fontos és nem sürgős. Ezekből pedig egyenesen következnek a cselekvések: a sürgős és fontos feladatok azonnal végrehajtandók, ezek után jönnek a fontos, de nem sürgősek, majd a sürgős, de kevéssé fontosak. Ami pedig kevéssé fontos és kevéssé sürgős, azt nem kell megcsinálni.

A fókusz fontossága minden online vállalkozás életébenAz egyértelműen és világosan meghatározott fókusz nemcsak az átfogó stratégia, de a marketingkampányok és a napi működés szempontjából is minden üzlet számára létfontosságú. Ennek hiányában nagy az esélye, hogy a miénk is csak egy bárka lesz a kétmilliárd weboldal közül, ami négymilliárd internetező tengerén hánykolódik. A jó hír az, hogy sosem késő átértékelni a stratégiát, csak hozzá kell kezdeni.