Cikksorozatunk második részében megvizsgáljuk, mikor tekinthetjük sikeresnek vállalkozásunk GA4-es átállását, illetve bemutatjuk, milyen plusz intézkedéseket kell még tenni a konverziós célok helyes beállításához. Kiemelten fontos az új modell szerint begyűjtött adataink részletekbe menő ismerete, megbízhatósága, mivel erre az alapra építjük rá cégünk további növekedését.

Kiknek ajánljuk a cikket?

 • Valamennyi, webes jelenléttel rendelkező vállalkozásnak, aki megbízható adatokra támaszkodó, adatvezérelt növekedést tervez,
 • azok számára, akiknek nem áll rendelkezésre UA-ban mérhető adat,
 • illetve azoknak is, akik meglévő UA-s adataikat az összehasonlítás bázisaként fel tudják használni.

Ajánlott módszertan

Az átállás sikerességének vizsgálatához első lépésként részletes GA4 (+GTM) auditot javaslunk lefolytatni. Ennek keretein belül felülvizsgálásra kerülnek a meglévő GA4-es beállítások, létrehozott célok, események, egyedi dimenziók és mérőszámok, közösségek és szegmensek, importált adatok, konverziók, továbbá a meglévő mérések alapos tesztelésen esnek át.

Amennyiben szerencsések vagyunk, és rendelkezésünkre állnak UA-s adatok, össze tudjuk hasonlítani az egy időben beérkező GA4-es és UA-s adatok méréseit, figyelve az esetlegesen eltérő beállításokra. Ezzel fontos többletinformációkhoz jutunk, amelyek segíthetnek rámutatni az eltérések forrásaira (pl. felhasználó, munkamenet, esemény) és mértékére, jelezve számunkra, mely területekre érdemes fókuszálnunk.

A GA4-re való áttéréskor változhatnak mérési igényeink. Ezt szem előtt tartva kell az eredményeket, az átállás sikerességet mérlegelnünk.

GA4-es adataim eltérnek pozitív vagy negatív irányban. Jó ez így?

Ennek megválaszolásához először látnunk kell, milyen adat, milyen összefüggésben és mértékben tér el a GA4 és UA összehasonlításakor. Az adatok elemzéséhez egy „GA4 migrációfigyelő dashboardot” használunk, melyet Krista Seiden volt Google Analytics termékmenedzser, és Ahmad Kanani Data Studios guru készített elő számunkra. Mindenki beillesztheti a riportba GA4-es és UA-s adatforrásait, majd a főbb pontok mentén átnézheti GA4 átállásának aktuális státuszát. Mi is ezt tesszük a cikkben egy mintaügyfél felhasználásával.

Az eltérések lehetséges okait a következő témakörök mentén mutatjuk be:

 • Általános témák és beállítások
 • Felhasználók
 • Munkamenetek
 • Események
 • Egyéb mérőszámok
 • Monetizáció / Bevételelemzés

Az átállás sikerességét ökölszabályként az alábbi mérőszámokkal mérjük:

 • Sikeres: kevesebb, mint 20%-os az eltérés
 • Ellenőrzések szükségesek: az eltérés 20% és 50% között van
 • Valami hibás (a legtöbb esetben): az eltérés nagyobb, mint 50%

Általános ellenőrzések

Az online marketinget érintő változások – pl. GDPR, harmadik féltől származó cookie-k kivezetése, cookie consent, anti-tracking tools – folyamatos kihívások elé állítják vállalkozásunkat, adatgyűjtési és -felhasználási képességeinket. Ezzel egyidejűleg a GA4-es adatmodell számos újdonságot hoz életünkbe, amelyek adatmegtartási és -elemzési lehetőségeinket foglalják keretbe. Bemutatjuk azokat a főbb pontokat, amelyeket érdemes végiggondolni és ellenőrizni, mivel hatással lehetnek a gyűjtött adataink mennyiségére, adataink megtartására és elemzésére.

1. GTM audit

Javaslat: Beállított GA4 és UA mérések tesztelése, hibás beállítások javítása, tudatosan eltérő beállítások bemutatása. Véleményünk szerint ez fontos és elengedhetetlen része a teljes körű auditnak.

2. Adatvédelmi beállítások (cookie consent / consent mode)

Javaslat: Cookie consent / Google Consent Mode meglétének és beállításának vizsgálata GA4 és UA viszonylatában, a lehetséges eltérések kiszűrése, hibák kijavítása. A cookie consent jogi okokból, a Google Consent Mode-ot pedig üzleti okokból javasoljuk használni. Hasznos tudni, hogy a Google Consent Mode „Machine Learning” módszerre épül, amely megfelelően sok rendelkezésre álló adat esetén pontosan modellezi a hozzájárulás hiánya miatt nem mért adatokat, azokkal bővítve az amúgy hiányos riportjainkat.

3. Adatszűrők alkalmazása (GA4 UI)

GA4: Internal és developer (debug) szűrők. Jelenleg nincs lehetőség egyéb adatszűrők létrehozására.
UA: Széles körű használatra alkalmas szűrők (pl. kizárás/negatív kizárás, keresés és csere, speciális).
Javaslat: Saját szűrők építése, amikor a GA4-ben is elérhető lesz azok szélesebb körű használata.

4. Bot forgalom kiszűrése

GA4: Automatikus.
UA: UA felületén beállítható, szűrőkön keresztül finomhangolható.
Javaslat: Bátran hagyatkozhatunk a GA4 automatikus megoldására.

5. Beküldött adatok feldolgozási és megjelenítési időablaka

GA4: Max 72 óra
UA: Max 4 óra
Javaslat: Nagy adatforgalom esetén előfordulhat, hogy sok időbe telik azok GA4 általi feldolgozása és megjelenítése, viszont a kitolt időablaknak köszönhetően nem vesznek el, nem úgy, mint az UA alatt. Ezen vállalkozásoknak javasoljuk az elmúlt 2 nap (T-2) kivételét az elemzésekből a pontosabb eredmények végett.

6. Adattárolási beállítások vizsgálata (GA4 UI)

GA4: Max 2 hónap (demográfiai adatok)
Max 14 hónap (események)
UA: Lejárat nélküli beállítás elérhető
Javaslat: A lejárati időben történő újabb interakció kitolhatja az adattárolási időszakot, amennyiben ezt beállítjuk. Ennek köszönhetően normál vállalkozások számára megfelelő a 14 hónapos időszak, mivel a számukra fontos látogatók ezen időszakon belül visszatérnek, így adataik elérhetők maradnak.

Nagy ügyfeleknél javasoljuk külső adattárház – pl. a GA4-el könnyen implementálható BigQuery – használatát az adatok megőrzéséhez. Hasznos tudni, hogy bizonyos adatokat (pl. Google signals, demográfiai) a Google nem enged áttölteni.

7. GA4 teszttulajdon beállítása

Javaslat: Amennyiben használunk tesztkörnyezetet, az oda irányuló forgalom elkülönítésére külön „GA4 teszt” tulajdont szükséges létrehoznunk.

2. Felhasználók, munkamenetek

Az általános ellenőrzéseken, eltéréseken túl bemutatjuk a felhasználókat, munkameneteket érintő jelentős GA4-es különbségeket.

Google Analytics 4: Sikerült az átállás?

Google Analytics 4: Sikerült az átállás?

Amint láthatjuk a fenti ábrán, a vizsgált időszakban a munkamenetek és felhasználók száma valamivel nagyobb GA4 esetében. Ez nagyrészt 3 dolognak tudható be. Elsőként a botokon kívül kevés adatszűrési lehetőséget kínál a GA4, és jelen esetben az a kevés sem került megfelelően beállításra. Második okként felhozható, hogy mintaügyfelünk használ tesztkörnyezetet, az ehhez szükséges GA4-es teszttulajdon viszont nem került beállításra, így az oda tartozó forgalom is megjelenik az adatokban. Harmadik és legfontosabb eltérés a user id alapú felhasználói azonosítás hiánya a GA4-es környezetben. Ez legkönnyebben a GA4+GTM audit során kerülhet napvilágra.

Felhasználókat érintő eltérések

1. Google Signals alapú felhasználói azonosítás használata (GA4 UI)

GA4: A kiválasztott időtávban a küszöbértéket nem elérő – kisszámú – felhasználói adatok nem kerülnek megjelenítésre.
UA: Nincs rá az UA felületén megoldás.
Javaslat: Kiválasztott időtáv szélesítése; azonosítás kikapcsolása addig, amíg a látogatói forgalom meg nem nő.

2. Aktív felhasználó (GA4) vs. felhasználó (UA)

GA4: Elsődleges felhasználói mutató a felületen. Azokat az egyedi felhasználókat mutatja, akik elkötelezett munkamenettel rendelkeznek, először járnak az oldalon, vagy bármilyen esemény köthető hozzájuk.
UA: Elsődleges felhasználói mutató a felületen. Az összes (egyedi) felhasználók száma, akik meglátogatták oldalunkat.
Javaslat: GA4-ben is elérhető az „összes felhasználó” mutató, ez feleltethető meg az UA-s felhasználói mutatónak. Javasolt ennek használata, főleg amikor az átállás sikerességét vizsgáljuk.

3. Munkameneteket érintő eltérések

1. Munkamenet időkorlátjának beállítása (GA4 UI)

GA4: Alap: 30 perc
Min: 5 perc
Max: 7 óra 55 perc
UA: Alap: 30 perc
Min: 1 perc
Max: 4 óra
Javaslat: A beállítás befolyásolja a munkamenetek számát. Javasoljuk az időkorlát emelését minden olyan vállalkozásnál, ahol egy átlagos makro célteljesítés meghaladja a 30 percet (pl. webshop esetén látogató beérkezik mobilról, kosárba rakja a terméket, majd 30 perc letelte után fejezi be a vásárlást).

2. Munkamenet alatti kampányforrás változása

GA4: Nem hoz létre új munkamenetet.
UA: Új munkamenetet hoz létre.
Javaslat: Célszerű vizsgálni, hogy a fenti változás mennyiben érinti vállalkozásunkat. Amennyiben egy átlagos látogatónk több, futó kampányunkra reagálva, egy munkamenetben többször meglátogatja oldalunkat, alacsonyabb lehet a GA4-es munkamenetszámunk.

4. Események

A GA4 adatmodellje jelentősen eltér az UA-ban használttól, mivel minden interakció – beleértve az oldalmegtekintést is – eseményként jelenik meg.

Google Analytics 4: Sikerült az átállás?

A fenti esetben olyan mintaügyfelet láthatunk, akinél az e-commerce mérések még nem kerültek beállításra. Az implementálást követően a GA4-es események méréseit az alábbi riport segítségével, egy az egyben össze tudjuk hasonlítani korábbi UA-s párjával. Tapasztalható eltérések esetén a mélyére tudunk ásni a dolognak, a jelentősnek tekintett eltéréseket helyre tudjuk rakni. Itt is nagy hasznát vesszük a GA4+GTM auditnak, amivel az egyes mérések helyes beállításait tudjuk validálni, szükség esetén javítani.

5. Egyéb adatok

Az egyéb adatokat érintő, jelentősebb GA4-es különbséget itt részletezzük.

Mintaügyfelünknél jól látható a visszapattanási arány alacsonyabb értéke (% of Non-engaged Sessions), amelyről nagy magabiztossággal kijelenthető, hogy az új GA4-es számítási módnak tudható be. Az UA-s célteljesülések beállítása nem tűnik teljes körűnek, míg a GA4-esek hiányoznak.

Érdemes egy pillanatra megállni és meghatározni az elérendő üzleti célokat. Itt a megfelelő alkalom, hogy minden mikro- és makrokonverzió azonosításra és mérésre kerüljön.

Kiemelt eltérések

1. Konverziós események (GA4) vs. célok (UA)

GA4: Alapbeállításként munkamenetenként több konverziót rögzít.
UA: Munkamenetenként 1 db konverziót rögzít.
Javaslat: a konverziók számlálási módjának GA4 felületén történő megváltoztatása, amennyiben az alapbeállítás nem megfelelő a kitűzött célhoz (pl. űrlapbeküldés).

2. Esemény paraméterek / Egyedi dimenziók és mérőszámok

GA4: Esemény paraméterek új elnevezése.
UA: Egyedi dimenzió / mérőszám a régi elnevezése.
Javaslat: Vizsgálandó, hogy az esemény paraméterek megfelelően töltődnek-e. Amennyiben üres vagy előre nem definiált (undefined) értéket küldünk, úgy az nem jelenik meg GA4-ben. Ez egy jó jelzés lehet a hibás működésre.

3. Visszafordulási arány

GA4: Azon munkamenetek aránya, amelyek nem tartanak tovább 10-60 másodpercnél, vagy nincs bennük 1+ konverziós esemény, vagy 2+ db oldalmegtekintés esemény (=nem elkötelezett munkamenet).
UA: Azon munkamenetek aránya, amiben a landing oldalon semmilyen interakció nem történt.
Javaslat: Általánosságban kijelenthető, hogy az új számítási módszer miatt az elkötelezett munkamenetek aránya nagyobb, így a visszafordulási arány kisebb lesz GA4 esetében, összehasonlítva az UA-val.