A sokak által eddig használt Universal Analytics július 1-től nem lesz elérhető, így mindenkinek át kell térni a Google Analytics 4 rendszerre. A témának egy egész sorozatot szentelünk.

Cikksorozatunk első részében bemutatjuk az átállással járó, az üzleti működést érintő alapvető nehézségeket, továbbá ennek lehetséges módjait. A soron következő cikkben az átállás sikerességét járjuk majd körül, az adatok rendelkezésre állásához szükséges feltételeket, lehetőségeket vesszük számba. A záró cikkben pedig a GA4 átállással érkező új lehetőségeket, valamint az adatvezérelt döntéshozatal növekedést ösztönző szerepét mutatjuk be. A téma feldolgozását kiemelten fontosnak tartjuk, főleg a lassuló piaci növekedés tükrében.

Hol állunk most?

Feltehetőleg minden, webes jelenléttel rendelkező vállalkozás értesült már a Google Analytics 4 átállásról: a szakértők az unalomig ismételgetik a különböző fórumokon, illetve a médiában is számtalan cikk jelent meg a témában – többek közt mi is hírt adtunk erről még 2022 májusában. A Google kijelölte a végső határidőket – 2023.07.01 (UA), 2024.07.01 (GA360) – szóval muszáj lesz vele foglalkoznunk! Jobb ezt minél előbb letudni, és a Google ígérete szerint senkinek nem fog különösebb nehézséget okozni az átállás.

Tényleg ilyen egyszerű lenne?

Nagy valószínűséggel rá fogunk jönni, hogy mégsem olyan sima és egyszerű az átállás. A historikus adataink hiányozhatnak, az adatok mennyiségét és minőségét érintő problémák merülhetnek fel, megszokott riportjainkat újból létre kell hoznunk, a hetente érkező újabb feature-öket pedig be kell tudnunk építeni a mindennapi működésünkbe.

Az átállással összefüggő napi nehézségeink a következők lehetnek:

 • Az átállás előtti historikus adataink hiányoznak.
 • A korábbi adatforrások, riportok nem működnek, ezért újak létrehozása szükséges.
 • A gyűjtött adatok jelentősen eltérnek GA4 és az UA összehasonlításakor.
 • Kevesebb adat érkezik, mint ahogy az UA-ban megszoktuk.
 • Az adatok nem megbízhatók, az újonnan keletkezett adatok korlátozott ideig állnak rendelkezésre.
 • A GA4 felületén nem a megszokott riportokat és adatokat látjuk, a megfelelő adatelemzéshez azok konfigurálása, újabb riportok létrehozása szükséges.
 • Az adatokból releváns információk technikai támogatás nélkül (pl. GA4, BigQuery, DataStudio) korlátozottan nyerhetők ki.
 • Bizonyos funkciók újak (pl. item-scoped egyedi dimenziók, Custom Channel Grouping), míg más funkciók hiányoznak (pl. használható GA4 riportszűrők).

A nagy átállás

Az átállás valóban egy rakás újdonsággal és előre látható, illetve nem látható nehézségekkel jár, viszont új lehetőségeket is hordoz magában. Először is megoldást kell keresnünk a fenti problémákra, majd amikor már kényelmesen mozgunk az új világban, beállíthatjuk a vitorláinkat az adatvezérelt növekedés irányába, a megfelelő adatok gyűjtésével, elemzésével, insightok és növekedési javaslatok készítésével. Az adatokra támaszkodó, bevezetett és utánkövetett megoldásokkal hatékonyan érhetjük el a várt üzleti sikereinket.

Kezdjünk az alapoktól: mit érdemes csinálni és milyen sorrendben?

A következő lépések szükségesek az új rendszer hatékony használatához:

 • maga az átállás, amennyiben még nem történt meg,
 • az átállás sikerességének ellenőrzése,
 • az adatok rendelkezésre állásának, folytonosságának biztosítása,
 • az új lehetőségek megismerése,
 • adatvezérelt döntéshozatal feltételeinek kialakítása.

A felsoroltak közül most az első lépéssel kapcsolatos lehetőségeket vesszük számba.

Az átállás módjai

Erre 4 különböző lehetőségünk kínálkozik, a teljesen automatikustól a manuális módszerig:

 • Automatikusan létrehozott GA4 tulajdon
 • GA4 setup assistant használata
 • Dual Tagging
 • Manuális migráció, beállítás

Legelőször nézzük meg, a Google mit javasol, és mit nem! A Google a teljesen automatikus átállást kimondottan nem ajánlja. Ennek elkerülésére, az átállás támogatására tették elérhetővé a GA4 setup assistant megoldást, amely főbb pontok mentén segít nekünk az adatok, beállítások átemelésében, illetve néhány beállítás kialakításában (pl. integráció).

Google Analytics 4 setup assistant

Az átállás során az alábbi pontokon kell végigmenni:

 • UA meglévő beállítások, mérések vizsgálata.
 • GA4 mérési dokumentumok elkészítése.
 • GA4 alapbeállítások, egyedi események, célok, cost import beállítása.
 • Mérések rendszerekben (GTM + GA4) történő beállítása, tesztelése.
 • Integrált Google rendszerek bekötése, támogatás nyújtása (GTM, Search Console, Google Ads, BigQuery).
 • Alap BigQuery lekérdezések megírása, amely az újonnan kialakítandó dashboardok és riportok adatforrásaként fog szolgálni.
 • GA4 migráció sikerességének ellenőrzése, kimutatása.

Az üzleti működés online alapjainak ismételt megteremtéséhez az automatikusan gyűjtött eseményeken túl további mérési dokumentáció és rendszerbeállítás szükséges, legyen szó GA4, GTM, GAds, SearchConsole, BigQuery-ről, vagy egyéb rendszerekben történő konfigurációkról. A legjobb megoldás, ha dual tagginget használunk, azaz egyidőben gyűjtünk adatokat az UA és GA4 tulajdonokba. Ez egyszerűsíti az átállást, mivel össze tudjuk hasonlítani a beérkező adatokat, amely alapján a szükséges módosításokat eszközölni és visszatesztelni tudjuk. Így a teljes átállás előtt magabiztosságot és jártasságot szerezhetünk a GA4 használata illetve az adatok megbízhatósága terén.

Szerencsére a fenti pontokhoz a Google Analytics súgójában részletes útmutatásokat találhatunk magyarul is, de ha nehézségekbe ütközünk, jobban tesszük, ha szakemberhez fordulunk.