Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága az Ecommerce Hungary, a magyar e-kereskedők érdekvédelmi szervezete kérdésére megerősített egy, az e-kereskedők számára kedvező jogértelmezést. 

1. Csökkentett összegű visszatérítés lehetősége elállás esetén

A minisztérium szakmai álláspontja szerint egy nyilvánvalóan és bizonyíthatóan túlhasznált termék esetében a fogyasztó elállása esetén indokolt a vállalkozás (e-kereskedő) részéről az amortizációra való hivatkozás és a termék árának csökkentett összegű visszatérítése az elállás keretében.

A csökkentett összegű visszatérítésnek az alábbi feltételei vannak:

a) Egyértelmű túlhasználat bizonyíthatósága

Az e-kereskedő csak akkor csökkentheti a termék vételárát a fogyasztó elállási igényének érvényesítése során, ha a terméken látható illetve más módon hitelesen alátámasztható, hogy a termék használatára nem csupán a kipróbálás mértékéig került sor.

Ennek a mértéke az e-kereskedő által minden esetben egyedileg határozható meg, amelynek során figyelembe kell venni, hogy a terméket egyáltalán használták-e, pl.: előfordulhat, hogy a fogyasztó úgy áll el a vételtől, hogy a terméket csak felpróbálta, kipróbálta, amely nem okozott értékcsökkentést.

b) Fogyasztó hátrányára történő értelmezés tilalma

Nem fogadható el az, hogy az irányelv szűken értelmezendő előírását a gyakorlatban tágan, a fogyasztók hátrányára értelmezzék a cégek. A fogyasztó ugyanis kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

c) Fogyasztó előzetes tájékoztatása

Fontos, hogy abban az esetben a fogyasztó egyáltalán nem felel a túlhasználatból eredő értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének (Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontja) nem tett eleget, amelyet a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőriz is.

2. Mit tehet a fogyasztó, ha vitatja a túlhasználat tényét és/vagy a levont összeg mértékét?

Amennyiben a fogyasztó a terméktől való elállás során vitatja az értékcsökkenés címén a vételárból levont összeget, akkor a kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületekhez fordulhat, amelyek eljárása során a vállalkozásokat együttműködési kötelezettség terheli.

Fontos: egyedi ügyekben az állásfoglalás felhasználható, azonban a bíróságok/hatóságok/békéltető testületek számára kötőerővel nem bír.

Az Ecommerce Hungary mindent megtesz, hogy az állásfoglalás minél szélesebb körben ismert legyen a hivatalos fórumok tisztviselői számára is. Az Egyesület megkéri az e-kereskedőket arra, hogy amennyiben a mostani közleményük tárgyában ellentétes hatósági/bírósági gyakorlattal találkoznak, jelezzék az nekik, szívesen segítenek.

A közlemény eredetileg az Ecommerce Hungary weboldalán jelent meg 2021.07.06-án.