2014 óta a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján, összefüggésben az Európai Unió vonatkozó irányelvével úgynevezett elállási jog illet meg minden internetes vásárlót, akik e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatják.

Az elállási jog

Ez azt jelenti, hogy ha a vevőnk vásárlása után két héten belül meggondolja magát, vagyis úgy dönt, hogy a termékre nincs szüksége, az nem tetszik neki, jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet a szerződéstől. Ekkor indoklás nélkül visszaküldheti a terméket a webáruháznak, ez pedig az e-kereskedőt arra kötelezi, hogy 14 napon belül térítse vissza a vételárat és (ha van) a szállítási költséget. A termék visszaküldésének költségei mindazonáltal a vevőt terhelik.

Az elállási jog logikája az, hogy az interneten történő vásárlás esetén a vevőnek nincs lehetősége a terméket kipróbálni, kézbe venni, személyesen megvizsgálni, így ezt a jogalkotó a termék visszaküldésének jogával kompenzálja. Az e-kereskedőnek nincs lehetősége arra, hogy mérlegeljen, kötelező visszafizetnie a vevő által kifizetett összeget.
Fontos tudni, hogy a jog az Európai Unió minden tagállamára egyformán vonatkozik, a határokon átnyúló vásárlások esetében is.

Az elállási jog határideje minden esetben 14 nap, amely a termék átvételétől vagy a szolgáltatás esetében a szerződéskötéstől számít. Ennél a kereskedő csak a vásárlók szempontjából kedvezőbb feltételeket szabhat, például magára vállalhatja a termék visszaszállítását vagy megszabhat hosszabb elállási határidőt.

A e-kereskedő szempontjából lényeges kérdés, hogy a vásárló az elállási jogot jóhiszeműen és tisztességesen gyakorolja-e. Amennyiben ez nem így történik, például a vevő a megrendelt termék visszaküldéséről nem haladéktalanul dönt, megkezdi annak használatát, az általa esetlegesen okozott értékcsökkenést meg kell fizetnie. A vevőnek azonban joga van a terméket kibontani és kipróbálni. Mindezen jogairól és kötelezettségeiről a kereskedőnek tájékoztatnia kell a vevőt.

A vevő elállási szándékát bejelentheti telefonon, hagyományos postai vagy elektronikus levélben, illetve amennyiben a webáruház fizikai üzlethelyiséggel rendelkezik, személyesen is. A vevőt semmilyen más költség nem terhelheti, mint a termék visszaküldésének díja, és ezt is csak abban az esetben lehet rajta érvényesíteni, amennyiben erről a vásárlás előtt tájékoztatást kapott.

Az e-kereskedő a vételárral kapcsolatosan visszatartási joggal rendelkezik, azaz csak akkor kell a vételárat visszatérítenie a vásárló részére, amennyiben a termék visszaérkezett, illetve annak visszaküldése hitelt érdemlően bizonyítást nyert, például a postai feladóvevény másolatának elektronikuslevél-mellékletként való elküldésével. A vételárat pontosan abban a formában kell megtéríteni, amilyen módon a fizetés megtörtént, kivéve, ha a vásárló a más módon történő visszafizetésbe kifejezetten beleegyezik.

Kivételek

Bizonyos kivételes esetekben a vásárlót nem illeti meg az elállás joga, ezeket a vonatkozó kormányrendelet teljes körűen felsorolja. Tipikusan ilyenek a koncertjegy, repülőjegy vásárlása, illetve a szállásfoglalás, ételrendelés, illetve a gyorsan romló csomagok, például virágküldemény. A higiéniai vagy egészségvédelmi termékekkel kapcsolatban csak akkor van a vásárlónak elállási joga, amennyiben ezeket eredeti sértetlen csomagolásukban szolgáltatja vissza. Nem élhet az elállási joggal a vevő az egyedileg, kifejezetten az ő kérésére előállított termékek esetében, így például a saját fényképével ellátott bögre vagy póló árát sem kell visszatéríteni.

Kereskedőként fontos tudnunk azt is, hogy amennyiben a vevő a terméket áruhitellel vásárolta meg, az elállási jog gyakorlásával a hitelszerződés is megszűnik, és ezzel kapcsolatosan a vásárló semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik. Ha tehát a kereskedőnek a hitelszerződés megszüntetésével kapcsolatosan költsége keletkezik, annak megtérítését nem követelheti a vásárlótól.

Egy webáruház szoftver feltelepítése vagy egy bérelt áruház elindítása technikailag csak néhány lépésből áll, de egy jogilag minden szempontból megfelelő, és üzletileg is sikeres webshop elindítása ennél jóval összetettebb feladat.

Cikksorozatunkban egy helyen megtalálsz minden olyan gyakorlati tudnivalót, ami egy webshop elindításához szükséges: Webáruház-indítás lépésről lépésre