Számos jogszabály határozza meg, hogy egy webshop üzemeltetőnek milyen tartalommal, mely dokumentumok közzétételével kell tájékoztatnia a felhasználóit. Szándékosan használjuk a felhasználó kifejezést, ugyanis sokkal több rendelkezésnek kell megfelelnie egy B2C webáruháznak, amely a fogyasztók részére nyújt szolgáltatást.

Jelen összefoglalónkban az utóbbi forma követelményeire koncentrálunk. A cikkünk végén pedig a webshopok jogilag helyes működéséhez szükséges technikai, fejlesztési teendőkről is írunk.

Az ÁSZF

A legfontosabb előírásokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-a tartalmazza, mely meghatározza, hogy a vállalkozás miről köteles előzetesen, tehát a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a fogyasztót. Ennek a tájékoztatásnak a legkézenfekvőbb példája az ún. általános szerződési feltételek megalkotása, aminek segítségével az online shopot üzemeltető vállalkozás deklarálja azokat a feltételeket, amelyeket a webshop használ a neten történő számos szerződés megkötése, vagyis a rendelések során.

Elérhetőségek, termékadatok, teljesítési feltételek

Mindenekelőtt a webshop köteles tájékoztatni a vásárlót a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a vállalkozás nevéről, címéről, telefonszámáról, elektronikus címéről. A termék tulajdonságain felül természetesen köteles feltüntetni az árát – méghozzá az áfával növelt, tehát bruttó árát, illetve a teljesítéssel kapcsolatos feltételeket, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítés határidejét, valamint a vállalkozás panaszkezelési módját.

Az elállási jog

Ugyan a jogszabály részletesen meghatározza, mégis a vállalkozás köteles az elállási joggal kapcsolatos információkról előzetesen is tájékoztatni a vevőt, illetve hasonló módon a kellékszavatosságra, valamint a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségéről is köteles tájékoztatást adni.

Mindezeken felül a Korm. rendelet 11. §-a kötelezi a vállalkozást, hogy a lehetséges panaszkezelési fórumokat illetve azok elérhetőségeit tárja a fogyasztó elé, illetve deklarálja, hogy amennyiben békéltető testülethez fordul a vevő, úgy a cég köteles együttműködni a békéltetés során.

Az online vitarendezési platform

A fogyasztói online vitarendezési irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint:
Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek (…) meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.

Az uniós fogyasztói irányelv szerint a webáruházaknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat (akár az ÁSZF-ben) az online vitarendezési platformról, és arról, hogy ez használható a fogyasztói jogviták rendezéséhez.

Egyéb információk

A fentieken túl az elektronikus kereskedelmi törvény további követelményeket támaszt, fel kell ugyanis tüntetni a webshopot bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a nyilvántartásba vételi számát. Amennyiben a webshop valamilyen engedélyhez kötött tevékenységet végez, vagy ilyen tevékenység körében elkészített termékeket árul, úgy meg kell jeleníteni az engedélyező hatóság adatait és az engedélyszámot is.
Ezen felül tartalmaznia kell a webshop ÁSZF-nek az internetes üzletet üzemeltető adószámát, szakmai kamarájának megnevezését.

A személyes adatok kezelése

A fogyasztóvédelmi szabályokon túl tekintettel kell arra is, hogy az internetes vásárlás során a webshop személyes adatokat kezel, tehát adatkezelővé válik. Az adatkezelőnek pedig minden adatkezelési körülményről átlátható tájékoztatást kell adnia – megfelelve az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályainak. Ennek tökéletes módja egy írásbeli adatvédelmi tájékoztató a weboldalon.

Az adatkezelésről szóló tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani, elkülönítve az ÁSZF-től! Az információkat írásban (akár elektronikusan) kell megadni.

Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat:

· a weboldalot üzemeltetőt és elérhetőségeit;
· az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van ilyen;
· a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapját, a weboldalt üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit;
· a személyes adatok címzettjeit, ha van ilyen;
· adott esetben annak tényét, hogy a weboldal harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
· az érintettek jogait (ideértve a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogot), jogorvoslati lehetőségeit,
· a személyes adatok tárolásának időtartamát,
· a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát,
· és a tájékoztatóban le kell írni, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

A tájékoztató megszövegezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a weboldalt üzemeltető olyan szavakat használjon, amelyek az átlag felhasználó számára is könnyen értelmezhető, és a szavak jelentésével tisztában lehetnek. A tájékoztatónak könnyen áttekinthetőnek, világosnak kell lenni, amelyet elsődlegesen a szöveg megfelelő szintű tördelésével, felsorolással, pontokba szedéssel, olvasható betűméret választásával lehet elérni.

A korábbi adatvédelmi bejelentkezés megszűnt, tehét a webshopoknak nem kell már adatvédelmi nyilvántartási számot igényelniük a NAIH-tól, a GDPR alapján az adatkezelők belső adatkezelési nyilvántartást kell, hogy vezessenek.

Nyelvi követelmények

Visszatérő kérdés, hogy az adatkezelési tájékoztatót milyen nyelven kell elkészíteni. Az EU-s adatvédelmi (ún. 29-es) munkacsoport az adatkezelési műveletek átláthatóságáról iránymutatást adott ki, melyben tájékoztatást nyújt az adatkezelő fordítással kapcsolatos kötelezettségeit illetően. Az iránymutatás alapján az átlátható adatkezelés követelményeinek teljesítése érdekében mindazokon a nyelveken indokolt elkészíteni a tájékoztatást, amely anyanyelvű személyeket az webáruház az adott szolgáltatással meg kíván szólítani. Azaz, ha a webáruház Németországba is szeretne értékesíteni, akkor a magyar nyelvű adatkezelési tájékoztató mellett német nyelvű szabályzattal is kell rendelkeznie.

Strukturális követelmények

Az előbb felsorolt tájékoztatási kötelezettségeken túl a webshop programozásának, felépítésének is meg kell felelnie a jogszabályoknak, ezek között kiemeljük, hogy
· a weboldalra történő regisztrációkor az adatkezelési tájékoztatót kell belinkelni, és ezt elfogadva regisztrál a felhasználó;
· a weboldal láblécében fel kell tüntetni (linkelni) az adatkezelési tájékoztatót, és aloldalon közzétenni akár szövegesen, akár pdf-ben is megfelelő;
· a weboldal láblécében fel kell tüntetni az ÁSZF-et és aloldalon közzétenni szövegesen és pdf formátumban is. Az ÁSZF-ben is el kell helyezni egy hivatkozást a általános szerződési feltételek pdf verziójára;
· a megrendelés elküldése előtt az ÁSZF-et be kell linkelni és a felhasználónak el kell azt fogadnia azt;
· a megrendelő gombot könnyen olvasható módon “fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni;
· a webshopból való vásárlás esetén a visszaigazolásnak mindig 48 órán belül kell megtörténnie;
· elállási jog gyakorlása esetén minden esetben e-mailben visszaigazolást kell küldeni a felhasználónak;
· a megrendelési folyamat során biztosítani kell az adatbeviteli hibák javításának lehetőségét (vissza gomb, vagy hasonló megoldással).

Érdemes a fenti tájékoztatásokat precízen elkészíteni, ugyanis az elmúlt években rekordösszegű fogyasztóvédelmi, versenyjogi és egyéb bírságokról érkeztek hírek. A bírságoktól könnyedén megvédhet egy olyan legaltech alkalmazás, mint a korábbi cikkünkben ismertetett VirtualJog, mely automatizálja a folyamatokat, így biztosítva például azt, hogy jogszabályváltozás esetén azonnal módosulnak a szabályzatok a webshopban.

(Támogatott tartalom)

Egy webáruház szoftver feltelepítése vagy egy bérelt áruház elindítása technikailag csak néhány lépésből áll, de egy jogilag minden szempontból megfelelő, és üzletileg is sikeres webshop elindítása ennél jóval összetettebb feladat.

Cikksorozatunkban egy helyen megtalálsz minden olyan gyakorlati tudnivalót, ami egy webshop elindításához szükséges: Webáruház-indítás lépésről lépésre

Ingyenes Webáruház Konzultációk
A kezdeti webshop beállításoktól kezdve a vevőszerzésig mindenben tudunk segíteni. Legyen a Shoprenter az e-kereskedelmi partnered!