Új cikksorozat indul a Kosárértéken: sorra veszi a hazai kis-és középvállalkozások digitalizációját gátló és serkentő tényezőket a Digiméter 2023 tavaszán készült kutatása alapján. Célunk, hogy segítsünk a hazai vállalkozásoknak jobban megérteni: mitől lesz siker vagy kudarc egy vállalati digitalizációs projekt. Ez a cikksorozat első, bevezető része.

A Digimétert 2020-ban négy cég hívta életre, a Smartcommerce Consulting, a Reacty Digital, a Virgo és az eNET. A Digiméter évente két alkalommal méri a kkv szektort, hogy hogyan áll a digitalizációban: egy általános méréssel ősszel és egy speciális témájúval tavasszal. A 2023-as tavaszi kutatás azt a kérdést járta körbe, hogy mi gátolja és mi segíti elő a magyar kkv-k digitalizációját.

A Digiméter célja elsősorban a magyar kis-és középvállalkozások digitalizációjának elősegítése és a digitális versenyképességet meghatározó tényezők évenként ismétlődő mérése, transzparens kutatási keretek között. A beérkezett adatok alapján minden ősszel létrejön az ún. Digitális Versenyképességi Mutató, mint főindex – tavaly erről beszámoltunk a Kosárérték hasábjain is.

A cégek a kutatások lezárulta után kitölthetik ugyanazt a kérdőívet a projekt weboldalán lévő „Én Digiméterem” menüpont alatt és így képet kaphatnak arról, hogy saját szegmensükön belül hol helyezkednek el a digitális versenyképesség terén. A Digiméter díjat is létrehozott a legjobban teljesítő cégek számára, ennek révén követendő példák nyújt és hiteles történetek révén közelebb hozza a digitalizációt minden céghez.

A digitalizáció sikere

2020 óta hét kutatás készült el a Digiméternél, három általános mérés ősszel és négy mélyfúrás tavasszal. A 2023 tavaszi mérés kifejezetten a digitalizáció sikerének kérdését vizsgálta. Ez ugyanis az egyik legfontosabb kérdés, ami egyaránt foglalkoztatja a kutatókat, cégvezetőket, politikai döntéshozókat és újságírókat.

Mitől lesz sikeres az egyik cég a digitalizációban és sikertelen egy másik? Mik azok a tényezők, amik meghatározzák ezt?

E kérdések megválaszolásához a Digiméter 24 mélyinterjút (strukturált beszélgetést) készített 2023 áprilisa és májusa folyamán hazai cégek vezetőivel, a téma kutatóival és olyan szakértőkkel, akik évek óta foglalkoznak kkv-k digitalizációjával és rálátnak a területre. A Corvinus Egyetem, a BME és BGE kutatói mellett segítette a projekt munkáját az IVSZ kkv tagozata, a Digiméter díjazottak közül a Bonair, a Lumenet és a Klausz Social Media Group.

Készült interjú digitális champion cégek képviselőivel (BigFish Payment Gateway, Google, Kifli, Oander) és 12 további, a digitalizáció eltérő fokán álló kis- és középvállalkozás vezetőjével. Bár a kutatás kvalitatív jellege miatt nem tekinthető reprezentatívnak, de így is átfogó képet ad a kutatói, szakértői és a kkv szegmens gondolatairól a témában.

Megelőlegezendő a legfontosabb eredményt, elmondható, hogy a digitalizáció nem a technológiáról szól.

A digitalizáció a cégvezető elkötelezettsége alapján, a megfelelő szervezeti kultúra mentén a meglévő csapat együttműködésében a vállalati folyamatok hatékonyabb elvégzését jelenti. Nem cél, hanem eszköz, ahol az információtechnológia alá van rendelve a szervezeti céloknak.

A digitalizálni vágyó kkv

A cikksorozat tervezett felépítése a kutatás szerkezetét követi. A következő részben körbejárjuk, hogy mit jelent a digitalizáció fogalma. Ezt követően nyolc tényezőt veszünk sorra – egy-egy önálló részben – amelyeket a kutatásban részt vett interjúalanyok említettek, mint meghatározó tényezőket a sikeres digitalizációban. Ezek a cégvezető, a folyamatok, a szervezet, a szakemberek, a tudás, a tőke, a környezet (üzleti, szabályozási és versenykörnyezet), végül maga a technológia szerepe.

A Digiméter a kutatást megelőzően a nemzetközi szakirodalom alapján 16 tényezőt azonosított – amelyek végül részben átfedtek az interjúalanyok által említett jellemzőkkel – ezeket pontozták és sorba is rendezték a résztvevők, ezt is megnézzük közelebbről. Mindig fontos kérdés, hogy vajon mennyire specifikus a magyar kkv-k digitalizációja, van-e valami sajátos a magyar környezetben, cégekben, mentalitásban – ezzel is külön részben tervezünk foglalkozni.

Az utolsó előtti rész a cégméreten túl a digitalizációra ható további tényezők fontosságára világít majd rá. Úgy, mint a digitalizálódni vágyó kkv által képviselt iparág, a nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódás szükségessége, a szürkegazdaság és a digitalizáció kapcsolata, az ügyfelek száma és a skálázhatóság összefüggései, valamint a hazai cégek egy részében az utóbbi években zajló generációváltás. A sorozatot végül egy befejező rész zárja, amely összefoglalja a tanulságokat és levonja a konklúziókat.

Ha érdekli a vállalati digitalizáció, akkor javasoljuk, hogy olvassa el mindegyik részt a hétről-hétre jelentkező sorozatból. Ha csak egy-egy tényezőre kíváncsi, a sorozat darabjai önállóan is megállják a helyüket és sorrendtől függetlenül is olvashatók, adhatnak inspirációt a különböző részterületeken.

A Digiméterről

A Digiméter kutatássorozat a kkv szektor digitális versenyképességét méri évente két alkalommal: egy általános méréssel ősszel és egy speciális témájúval tavasszal. A Digiméter projekt elsősorban szponzori modellben működik, kiemelt támogatói a SimplePay by OTP Mobil és a Shoptet, támogatók a Vodafone Business, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. A projekt anyagai szabadon elérhetők a https://digimeter.hu/ oldalon.

 

A Kosárérték időről-időre helyet ad vendégszerzők írásainak a hasábjain. Az ezekben kifejtett vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.