Közeleg az EP választás, és ilyenkor sok szervezet hallatja a hangját, hogy saját céljait próbálja közvetíteni a leendő garnitúra felé. Így tett az Ecommerce Europe is, akik egységes szabályozást, egyenlő versenyfeltételeket és számos egyéb igényt fogalmaztak meg, hogy jobb feltételeket érjenek el az öreg kontinens e-kereskedőinek.

Az európai e-kereskedelem legnagyobb érdekvédelmi szervezete, az Ecommerce Europe január 17-én tette közzé a közelgő uniós választások kapcsán megfogalmazott kiáltványát. A céljuk ezzel, hogy felhívják a figyelmet az iparágnak az Unió gazdaságában betöltött fontos szerepére, illetve olyan gazdasági és jogszabályi intézkedéseket javasoljanak, amelyek jobban megfelelnek az e-kereskedők számára.

A manifesztumban hangsúlyozzák, hogy az elmúlt öt évben az e-kereskedelmi ágazat bebizonyította, hogy képes az EU egységes piacának céljait szolgálni. A szektor hozzájárult az EU általános ellenálló képességéhez, és lehetővé tette az európai vállalkozások számára a digitális átállást és a határokon átnyúló terjeszkedést. Azt is kiemelik, hogy az elektronikus kereskedelem a COVID-19 világjárvány idején a vállalatok és a fogyasztók számára elengedhetetlen közvetítővé vált. 

A szektor eredményeit számokkal is alátámasztják: 2022-ben 573 milliárd eurós forgalmat generált az ágazat az EU 27 tagországában, amely 10 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az elektronikus kiskereskedelem a teljes uniós GDP 3,58 százalékát tette ki ebben az évben. A 2023-as forgalom a számítások szerint 628 milliárdra rúgott, ami  – az általános recesszió ellenére – további 10 százalékos mértékű bővülést jelentett. Az átlagos inflációt figyelembe véve ez ugyan mindössze három százalék reálnövekedésnek számít, de kevés iparág büszkélkedhetett növekedéssel a tavalyi, vérzivataros esztendőben.

Vezérelvek

A szervezet már az előző, 2019-es EU parlamenti választásokat megelőzően is adott ki egy hasonló javaslatcsomagot, a mostanival részben megegyező célokat megfogalmazva. Az aktuális manifesztumban a következő vezérelveket javasolja az érdekvédelmi szervezet:

 • Támogassuk a csatornasemlegességet, valamint a vállalatok növekedésének és versenyképességének megőrzését.
 • A lehető legmagasabb szintű harmonizációt biztosítsuk az Európai Unióban.
 • Egyenlő versenyfeltételeket teremtsünk minden vállalat számára.
 • Először a meglévő szabályok betartatásában gondolkodjunk, és csak ezután hozzunk újakat.
 • Gondoljunk elsősorban a kis szereplőkre, hogy a gazdaságunkat alkotó vállalatok 90 százalékának érdekeit szolgáljuk.
 • Értsük meg a vállalatok valódi helyzetét, hogy olyan szabályokat alkothassunk, amelyeknek meg tudnak felelni.
 • Tartsuk tiszteletben a jobb szabályozás elveit, és biztosítsuk a jogszabályok közötti koherenciát.

Konkrétumok

A vezérelveken túl a manifesztum konkrét javaslatokat is megfogalmaz a következő ciklusra. Ezek röviden összefoglalva a következőket tartalmazzák:

 • Az Unió körforgásos gazdaságának támogatása

  A környezetvédelmi szabályozás harmonizálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy kialakuljon egy egységes piac a hulladékkezelés és az újrafelhasználás területén. A hulladékkezelés és a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) terén harmonizált és naprakész szabályok kellenek, mivel ezek nélkül a vállalatok továbbra is nehézségekbe ütköznek a hulladékgazdálkodási rendeletek végrehajtása során. 

 • Az adatszolgáltatási követelmények ésszerűsítése

  A vállalkozásoktól megkövetelt adatok mennyiségének, típusának és formátumának pontosítása és racionalizálása, beleértve az ilyen adatok begyűjtéséhez szükséges erőfeszítések felmérését is. Az adatmegosztási és adminisztratív jelentéstételi kötelezettségek összehangolásának biztosítása az import és az EU-n belüli B2C értékesítés tekintetében.

 • Digitális eszközök használata a fogyasztói tájékoztatás egyszerűsítésére és javítására

  Fontos a meglévő szabályozás egységesítése a digitális címkézés és a fogyasztói információk területén, amely figyelembe veszi a vásárlók megváltozott tartalomfogyasztási szokásait is. Elő kell segíteni a fogyasztók és a kereskedők közötti kommunikációt is – a bizalom növelésének érdekében. Ugyanez igaz a hatóságokkal történő egyeztetést illetően is.

 • A fogyasztóvédelem és a gazdasági növekedés összekötése

  Az omnichannel megoldások támogatásával garantálni kell az egységes vásárlási élményt. Mind a vállalatoknak, mind a fogyasztóknak egyetlen szabályrendszerre van szükségük minden csatornán, arányosan és hatékonyan érvényesítve.

 • Innovatív és versenyképes fizetési környezet kialakítása

  A “hagyományos”, országonként különbözően szabályozott kártyás fizetési rendszerek helyett innovatív, jövőálló és határokon átívelő megoldásokat kell támogatni. A versenyt erősíteni kell, és olyan innovációkat szükséges szorgalmazni, mint a digitális euro. Ezenkívül a csalások visszaszorítására kell törekedni a hitelesítés erősítésével. De a biztonság mellett a vevők kényelmi szempontjait is figyelembe kell venni

 • Egyszerűsített adópolitika, és a csomagok zökkenőmentes forgalmának biztosítása

  A jogszabályok legyenek összhangban egymással a tagországokban, hogy el lehessen kerülni az olyan következetlenségeket, amelyek súlyosbíthatják a már meglévő problémákat (pl. kettős adóztatás, IOSS visszaélés, informatikai felkészületlenség). Biztosítani kell, hogy a logisztikai ágazatban a jogalkotási kezdeményezések arányosak és a célnak megfelelőek legyenek, bizonyítékokon alapuljanak, és ha bevezetésre kerülnek, megfelelő felelősségi köröket jelöljenek ki az érdekvédelmi szervezetek számára.

Fenntarthatóság, digitalizáció, versenyképesség

A Ecommerce Europe szerint a következő öt évben az e-kereskedelmi ágazatnak lehetősége lesz arra, hogy egy igazságosabb, versenyképesebb és fenntarthatóbb digitális gazdaság motorja legyen.

„Az Európai Unió fordulóponthoz érkezett. A következő európai választások és mandátumok alakulása döntő hatással lesznek arra, hogy képesek leszünk-e átállni egy körforgásos és digitálisabb gazdaságra, és versenyképes globális szereplővé váljunk anélkül, hogy bárkit is elveszítenénk. Ehhez biztosítanunk kell gazdaságunk, valamint a mögötte álló vállalkozások és emberek ellenálló képességét. Szilárd meggyőződésünk, hogy az európai digitális kereskedelmi ágazat kulcsfontosságú e célok elérésében”

– jelentette ki Luca Cassetti, az Ecommerce Europe főtitkára.